Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Celestynów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Celestynów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Celestynów.

Mapa Geoportal Celestynów

Dane urzędu

Urząd Gminy Celestynówul. Regucka 3Celestynów, 05-430

Tel: 22 7897060

Fax: 22 7897011

E-mail: ug@celestynow.pl

Powiat: otwocki

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Celestynów: 1417032

Witryna: www.celestynow.pl

Władze lokalne: Wójt Witold Kwiatkowskisekretarz@celestynow.pl

Gmina Celestynów w liczbach

Powierzchnia gminy Celestynów*

89 km2

1625 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Celestynów*

11 701 mieszkańców

735 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Celestynów*

132 mieszkańców na km2

606 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Celestynów

Geoportal Celestynów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Celestynów

Jak powstał Geoportal gminy Celestynów?

Geoportal Celestynów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Celestynów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Celestynów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Celestynów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Celestynów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Celestynów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Celestynów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Celestynów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Celestynów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Celestynowa.
Informacje na Geoportalu Celestynów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Celestynów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Celestynów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Celestynów;
 • Rejestr MPZP Celestynów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Celestynów;
 • Mapa Topograficzna gminy Celestynów;
 • Mapa Solarna gminy Celestynów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Celestynów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Celestynów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Celestynów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Celestynów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Celestynów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Celestynowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Celestynowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Celestynów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Celestynów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Celestynów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Celestynowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Celestynowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Celestynów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Celestynów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Celestynowie.

  Geoportal gminy Celestynów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Celestynów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Celestynowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Celestynów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Celestynowie.

  W Geoportalu Celestynów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Celestynów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Celestynowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Celestynów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Celestynów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Celestynów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Celestynów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Celestynów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Celestynów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Celestynów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Celestynów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Celestynowie. W Geoportalu gminy Celestynów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Celestynowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Celestynów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Celestynów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Celestynów dla mieszkańców

Geoportal Celestynów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Celestynów. Na mapie Celestynowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Celestynów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Celestynów. Korzystając z map Geoportalu gminy Celestynów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Celestynów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Celestynów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Celestynów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu